Karaträff 28.2.2019 kl 12.30

Karagruppen träffas nästa gång torsdagen 28.2.2019 kl 12.30 på Fyren, för att diskutera och förbättra världen över en kopp kaffe. 

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här