Karaträff 30.1.2020 kl 12.30

Karaträffar ordnas i regel sista torsdagen i månaden kl 12.30 på Fyren. Nästa träff blir 30.1.2020.

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här