Aktuellt

Vi ordnar en utedag fredagen 12.6 vid Gamla hamnskogen i Jakobstad för att ge medlemmarna möjlighet att träffas och umgås med trygga avstånd. Vi samlas kl 10 vid ”Lockanberget” och promenerar gemensamt runt motionsbanan, ta egen matsäck med! Välkomna!

Östanlid är stängt p g a Corona! Vattengympa och konditionsträning i samarbete med Folkhälsan startar igen på hösten 23.9.

Vi har förhandsbokat biljetter till ”Vi bygger en bättre värld” – en berörande konsert med Cecilia Kyllinge, Erik-André Hvidsten och Helene Nyberg samt Thomas Enroth på piano, i Schaumansalen i Jakobstad. Musik av Björn Afzelius, Thomas Enroth m.fl. Pris med grupprabatt 20,- €. Datum meddelas senare.

Karaträffar på Fyren ordnas i regel sista torsdagen i månaden.  Datum för nästa träff meddelas senare. 

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte måndagen 17.8.2020 kl 13.00 vid Assarlid (Jakobstadsnejdens Invalider r.f:s sommarhem), adress: Assarskärsvägen 75, 68570 Larsmo. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Den som önskar få möteshandlingarna i förväg kan fr o m 10.8 kontakta Ann-Sofie Grankulla på tel 050-3795 658 / 7234 880 eller via e-post: noss@multi.fi.

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar sista fredagen i månaden. Nästa träff meddelas senare.

Mimosel damerna träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. P g a Coronasmittan har vi inga träffar tillsvidare.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Inga träffar tillsvidare p g a Corona.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här