Lunchträff 31.1 kl 12.30

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar sista fredagen i månaden. Nästa träff blir fredagen 31.1.2020 kl 12 vid Amica Allegro, Köpmansg. 10, Jakobstad. 

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här