Aktuellt

Vi planerar att syntolka Karleby UF:s Jubileumspjäs ”Brinnande tunnan” på Jungsborg, prel. 25.9. Komedin utspelas i Karleby år 1664 då en eldsvåda ödelade stora delar av staden. Pjäsen skrevs av Hans Lågland inför Karlebys 350-årsjubileum år 1970 och återuppförs nu i samband med stadens 400 årsjubileum.

Verksamhetscentret ”Fyren” är semesterstängt 6.7 – 9.8.2020. Vid brådskande ärenden kan ni kontakta föreningens ordförande Bengt Ahlvik, tfn 0500-778 694 (under vardagar) eller via e-post: bengt.ahlvik@gmail.com 

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte måndagen 17.8.2020 kl 13.00 vid ASSARLID (Jakobstadsnejdens Invalider r.f:s sommarhem), adress: Assarskärsvägen 75, 68570 Larsmo. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Den som önskar få möteshandlingarna i förväg kan fr o m 10.8 kontakta Ann-Sofie Grankulla på tel 050-3795 658 / 7234 880 eller via e-post: noss@multi.fi.

Vattengympa och konditionsträning i samarbete med Folkhälsan startar igen onsdagen 23.9. Konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15.

Vi har förhandsbokat biljetter till ”Vi bygger en bättre värld” – en berörande konsert med Cecilia Kyllinge, Erik-André Hvidsten och Helene Nyberg samt Thomas Enroth på piano, i Schaumansalen i Jakobstad. Musik av Björn Afzelius, Thomas Enroth m.fl. Pris med grupprabatt 20,- €. Datum meddelas senare.

Karaträffar på Fyren ordnas i regel sista torsdagen i månaden.  Datum för nästa träff meddelas senare. 

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar sista fredagen i månaden. Nästa träff meddelas senare.

Mimosel damerna träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 13 – 15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. Höstens träffar inleds torsd. 17.9 kl 13.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir måndagen 21.9 kl 12.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här