Aktuellt

Vi har förhandsbokat biljetter till Purmorevyn ”Blåsand”, som syntolkas i Purmogården lörd 23.3 kl 19. Biljettpris med grupprabatt 16,- €. Anmäl till Ann-Sofie, tfn 050-3795 658 senast 19.3.

Föreningens årsmöte hålls 19.3 kl 18 på Fyren. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden samt en sammanslagning och stadgeändring av föreningens fonder. Kaffeservering.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" träffas varannan måndag (ojämna veckor). Nästa träff 25.3.2019 kl 12 - 14 på Fyren.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här

Karagruppen träffas nästa gång torsdagen 28.3.2019 kl 12.30 på Fyren, för att diskutera och förbättra världen över en kopp kaffe. 

Studiecirkel i punktskrift med Leif Nybohm hålls måndagar kl 10 på Fyren. Både nya och längre hunna elever hälsas välkomna!

Mimosel träffar / Aktivt Seniorliv för synskadade ordnas under hösten vid Folkhälsan huset "Emeliehemmet", blåa rummet, Sjukhusgatan 11 i Karleby, nästa träff hålls 21.2 kl 13 - 15. Följande träffar blir 21.3, 25.4 och 16.5. Målet med träffarna är att möta andra i samma situation och få aktuell information som är anpassat för synskadade. Ledare Monica Bergdal hälsar alla välkomna!

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 – 14 på Fyren. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. 

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 13 på Idrottsgården i Jakobstad.