Syntolkad teater 25.9 på Jungsborg

Vi planerar att syntolka Karleby UF:s Jubileumspjäs ”Brinnande tunnan” på Jungsborg, prel. 25.9. Komedin utspelas i Karleby år 1664 då en eldsvåda ödelade stora delar av staden. Pjäsen skrevs av Hans Lågland inför Karlebys 350-årsjubileum år 1970 och återuppförs nu i samband med stadens 400 årsjubileum.

Artiklar

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här