Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt årsmöte, lördagen den 4.7.2020 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Styrelsen.

Föreningen ordnar ingen månadsträff eller fredagsträff tillsvidare.