Årsmöte

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt Årsmöte, lördagen den 16.3. 2019 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Styrelsen.