Aktuellt

Mars månadsträff är lördagen den 21.3 kl 13-15 på Kajutan. Malin Björkman kommer och berättar om ”Möten längs vägen”. Lovisaborna anmäl er till Jonas tfn 040 964 4672 senast 19.3.

 Fredagsträff den 28.2 är en kaffestund och stoljumpa med Ann-Lis kl 10 – 11.30 på Kajutan.