Må Bra-dag

Välkommen till Må Bra-dag på Kajutan tisdagen 1.10 kl 10.30 – 15.00. Adress: Ågatan 33 E i Borgå. Dagen riktar sig till både synskadade och anhöriga.

Tema: Sömn och återhämtning. Föreläsning och diskussion om sömnen med Mikaela Wiik från Folkhälsan förbund rf. Dessutom ska vi också röra på oss ute eller inne.

Föreningen bjuder på lunch och kaffe.

Anmälan till dagen senast 24.9.2019 Jonas Lindström 040 96 44 672

Må Bra-dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenskas Synskadade r.f., Folkhälsans förbund och Svenska Synskadade i Östnyland