Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt Årsmöte, lördagen den 16.3. 2019 kl 13.00 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Styrelsen. 

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli från Förbundet Finlands Svenska Synskadade erbjuder synrådgivning på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå fredagen den 22.2 kl 10-12. Varmt välkommen att ställa dina frågor och få information om bl.a. hjälpmedel och den verksamhet som finns för personer med synnedsättning. På frågor svarar Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345