Aktuellt

ordnas torsdag 23.4 kl.18-20 på Storalånggatan 32-34. Vi får info och demonstration av ekologiska hudvårdsprodukter och make up. Tilltugg av sött och salt och något drickbart under kvällen, som kostar 10€/dam. Ingen gemensam transport, var och en tar sig till Vasa med färdtjänst. Anmäl dig senast måndag 20.4 på tfn 045-321 3320. 

hålls i auditoriet på Korsholmsespl.44 våning 1. Rune Norrgård, expert på bouppteckningar och testamenten kommer och talar om "Att uppgöra ett testamente". Tillfälle att ställa frågor. Därefter går vi till caféutrymmet för gemenskap och kaffe tillsammans. Anmäl dig senast 16.3 på tfn 045-321 3320.

ser vi Bomullsängeln med syntolkning av Gunilla Borgar. Vi har reserverat 40 biljetter som kostar 27€/medlem, ledsagare gratis. Boka din biljett senast 11.3 på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12)

Torsdag 27.2 kl.12.30 är karagruppen inbjuden till Fyren i Jakobstad för en gemensam karaträff. Pizza och kaffe samt trevlig gemenskap. Gemensam transport ordnas. Kostnad för dagen är 10€/man. Anmäl dig senast måndag 24.2 på tfn 045-321 3320. Bussen (en liten svart OT-buss) startar vid Vasa Stadshus kl.11 och kör via Smedsby och Kvevlax till Jakobstad.

ordnas onsdag 27.5 kl.10 - 15.30. Vi samlas till en "måbradag" i det natursköna Åminne i Malax. Föreläsning av synpedagog Krister Inde från Sverige. Sång och musik av Tomas Fant. Gemenskap, lunch och kaffe under dagen, som är öppen för ALLA medlemmar inom FSS verksamhetsområde. Närmare info under våren och från kansliet, tfn 045-321 3320. Pricka in dagen i din kalender! 

Resan görs i samarbete med Oravais Trafik Ab och är riktad till alla medlemmar inom FSS verksamhetsområde. Ett utförligt program fås från kansliet om så önskas. OBS! Resan är fullbokad! Har du frågor, kontakta kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) 

startar onsdag 22.1 kl.10 och pågår varannan vecka fram till och med 29.4 med Ritva Hagelberg och Margareta Öster som lärare. Vill du lära dig punktskrift, ta kontakt med kansliet så ordnas det.

byter veckodag och tid till torsdagar kl.16-16.45 med början torsdag 23.1 och pågår fram till och med torsdag 14.5 (undantag är sportlov 27.2 och valborg 30.4)
Ny ledare är Emely Rosenberg, tfn 044-5522010. Eftersom 25 deltagare har anmält sig beslöt styrelsen igår att vi delar in alla anmälda i två grupper enligt följande:
Grupp 1 startar torsdag 23.1 kl.16 och fortsätter varannan jämn vecka fram till och med 14.5 med undantag av valborg.

På grund av en fuktskada på Lyktan finns kansliet och den mesta av verksamheten på Österbottens föreningars utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 vån 2! 
För mera information, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) 

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.