Aktuellt

Kansliet är stängt under tiden 29.6 - 9.8 då Febe Mörk är på ledigt. Vid brådskande ärenden kontakta någon i styrelsen, se tfn nummer nedan.
Febe önskar alla en riktigt solig, varm och frisk sommar!

Vattenjumppa återgår till "det normala" och startar söndag 30.8 enligt grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15 och pågår till och med söndag 13.12. Ledare är Emma Storvall, tfn 040-911 7387. Anmäl dig till kansliet senast 20.8 och meddela samtidigt i vilken grupp du vill delta i. Vattengymnastiken ordnas av Folkhälsans Förbund i samarbete med Svenska Folkskolans vänner.

Vi besöker Soldattorpet i Uttermossa och äter en trerätters lunch där kl.12.30. Kl 16 besöker vi Österbottens största träkyrka i Lappfjärd och får guidning av Anita Wik-Ingvesgård. Dagen kostar 20€/person. Anmäl dig senast 24.8 på tfn 045-321 3320.

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.