PUNKTSKRIFT våren 2020

startar onsdag 22.1 kl.10 och pågår varannan vecka fram till och med 29.4 med Ritva Hagelberg och Margareta Öster som lärare. Vill du lära dig punktskrift, ta kontakt med kansliet så ordnas det.