Vattengymnastik

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsan hålls i Folkhälsans hus i Smedsby. Vattenjumppan pågår fram till och med söndag 19.5. Grupp 1, kl.12.45-13.30 och grupp 2 kl.13.30-14.15. PBS! Ingen vattenjummpa hålls under sportlovssöndagen 3.3 och påskdagen 19.4. Har du frågor, kontakta gärna ledaren Evelina Holmback tfn 044-3470010.