VATTENGYMNASTIK våren 2020

byter veckodag och tid till torsdagar kl.16-16.45 med början torsdag 23.1 och pågår fram till och med torsdag 14.5 (undantag är sportlov 27.2 och valborg 30.4)
Ny ledare är Emely Rosenberg, tfn 044-5522010. Eftersom 25 deltagare har anmält sig beslöt styrelsen igår att vi delar in alla anmälda i två grupper enligt följande:
Grupp 1 startar torsdag 23.1 kl.16 och fortsätter varannan jämn vecka fram till och med 14.5 med undantag av valborg.
Grupp 2 startar torsdag 30.1 kl.16 och fortsätter varannan ojämn vecka fram till och med 7.5 med undantag av sportlovet.
Alla anmälda har kontaktats. Har du frågor, kontakta kansliet under kanslitiden. Tfn 045-321 3320.