Aktuellt

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte tisdag 16.6 kl.13 på Korsholmsesplanaden 44 i Caféutrymmet i våning 1, Vasa. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Som extra ärende under § 11, val av ordförande. Servering. Anmälan senast torsdag 11.6 på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) eller på e-post: vasasynskadade@gmail.com - STYRELSEN -

På grund av rådande läge i landet med Corona, hålls tillsvidare inga kurser eller träffar. Vi följer noga med myndigheternas anvisningar och informerar om ändringar så fort några sådana kommer.  

På grund av rådande förhållanden, har styrelsen i samråd med Oravais Trafik Ab, beslutat att annullera den planerade resan till Sverige i sommar. Alla som anmält sig kontaktas. Vi återkommer med en identisk resa, troligen i juni 2021. Alla anmälningar till nästa år bör göras på nytt. Återkommer under vinterns lopp.
Har du frågor, kontakta kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

 

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.