Aktuellt

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte lördagen den 6 april kl.13 på Korsholmsespl.44, i Caféutrymmet på första våningen. Vid årsmötet behandelas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärengen. Servering. Anmälan senast onsdag 3.4 på tfn 045-321 3320 må-to kl.10-12 eller på epost: vasasynskadade@gmail.com. STYRELSEN.

Eftersom Febe har vinterledigt 15-22.4, bör anmälan till FSS årsmöte göras senast torsdag 11.4 kl.10-12 på tfn 045-321 3320 eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com

Ny ledare för resten av terminen är Jennifer Storrank, tfn 045-128 5934. Vattenjumppa pågår fram till och med söndag 19.5 med undantag av påskdagen 21.4.

Damerna i VSS träffas på DLM fredag 11.4 kl.18.30 på Handelsesplanaden 18 i Vasa. Personalen hjälper oss att hitta nya fina vårkläder. Gemenskap och kvällsfika. Anmäl dig senast 8.4 på tfn 045-321 3320.

Fredag 5.4 kl.17.30 träffas alla karar som vill bada bastu, simma och äta pizza tillsammans på Tropiclandia i Vasa. Gemensam transport från centrum. Gratis kväll för alla ordinarie medlemmar, stödjande betalar 10€/person. Anmäl dig senast 2.4, tfn 045-321 3320.

Vi ordnar en grundkurs med fokus på e-posthantering med Andreas Kanto och Thomas Storgård som lärare. Inplanerade kursdagar är: måndag 25.3, 8.4, 15.4 och 6.5 kl.9-12 inklusive paus. Till kursen behövs minst 3 personer och max 6 personer, så först till kvarn gäller! Om det ännu finns intresse för denna kurs, hör av dig så fort som möjligt på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller direkt till Andreas tfn 050-537 6110.

På grund av en fuktskada på Lyktan så finns kansliet nu på Österbottens föreningars (f.d. Vasanejden) utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 vån 2! Verksamheten ordnas på lite olika ställen, följ noga med i föreningsspalten, medlemsbandet och FS, samt Torgplatsen. 
För mera information, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 eller ordförande Andreas Kanto, tfn 050-537 6110.

Folkhälsans trivselcafé, Aktivt Seniorliv för synskadade fortsätter från och med onsdag 3.4 i andra våningen på Korsholmsesplanaden 44 i Österbottens föreningars utrymmen kl.13-15.15. Därefter fortsätter trivselcafé i samma utrymma följande dagar: onsdag 17.4, onsdag 8.5 och onsdag 22.5.  Ledarna Carina Blom tfn 044 788 1026 och Maj-Britt Aspö hälsar dig varmt välkommen!

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsan hålls i Folkhälsans hus i Smedsby. Vattenjumppan pågår fram till och med söndag 19.5. Grupp 1, kl.12.45-13.30 och grupp 2 kl.13.30-14.15. PBS! Ingen vattenjummpa hålls under sportlovssöndagen 3.3 och påskdagen 19.4. Har du frågor, kontakta gärna ledaren Evelina Holmback tfn 044-3470010.

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.