Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Gula tulpaner

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 77 ordinarie och 84 stödjande medlemmar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att fungera som en intresse- och kontaktförening för våra medlemmar.

Taltidning

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, telefon 050 561 2951, e-post tina.hultgren(at)fss.fi). För teknisk hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rune Nyberg, telefon 040 557 5503, e-post rune.nyberg(at)ekenas.com.

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
Sekr. Börje Broberg e-post: ssvn@brev.fi

Styrelsen 2020

Göran Sjöstedt
Ordförande
040- 502 8124
goran.sjostedt@hus.fi

Tea Tanner
Viceordförande
050 526 8882
tea.tanner@gmail.com

Fredrik Lindgren
Styrelsemedlem
0400 384 784
Flindgren92@gmail.com

Torolf Grünn
Styrelsemedlem
0400 249 134
torolf.gruenn@surfnet.fi

Rolf Holmberg
Styrelsemedlem
044 968 8924
rolf.holmberg@netsail.fi

Thea Lindholm
Styrelsemedlem
040 587 5140
thea.lindholm@outlook.com

Birgitta Nordström
Styrelsemedlem
044-336 8060
birgitta.nordstrom@brev.fi

Börje Broberg
Sekreterare
044 5410 679
ssvn@brev.fi

Ansvarspersoner:

Britt-May Klingenberg
kassör
0400-516 409
bitte@hanbok.eu

Tina Hultgren
rehabiliteringsrådgivare i förbundets, FSS's, tjänst
050-561 2951
tina.hultgren@fss.fi

IT-stöd

Rune Nyberg
Taltidnings- och IT-stödperson
040 557 5503

Cristian Söderberg
IT-ansvarig
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Artiklar