Höstmötet valde och beslöt

Föreningens höstmöte hölls den 8 november och beslöt om nästa års styrelse, budget och verksamhetsplan. Styrelsen för år 2019 fick förljande sammansättning:Oordförande Göran Sjöstedt, viceordförande Tea Tanner och medlemmarna Birgitta Nordström Karis, Christel Eriksson Ekenäs, Torolf Grünn Ekenäs,Thea Lindholm Snappertuna och Rolf Holmberg Ingå.

Medlemsavgiften år 2019 äe densamma som under innevarande år, 10 euro både för ordinarie och stödjande medlem. Verksamhetspanen och budgeten följer i stora drag årets motsvarande.

Artiklar

Under föreningens höstmöte den 10 november beslöts, att verksamheten under år 2019 fortsätter ungefär som förut. Aktiviteterna är desamma, men för läsecirkeln finns ett frågetecken på grund av att vi inte har hittat en person som skulle leda gruppen. Vi fortsätter att söka och tar gärna emot förslg till ledare.

Aktivitetsprogrammet kommer att delas ut på föreningens julfest 8.12 och finns att få också i Lyan. Under årets lopp kan vi dessutom tillägga nya aktiviteter.