Aktuellt

Chefredaktören Olle Spring är på plats och berättar om händelser i Västnyland

Välkommen med!

Svenska synskadade i Västnyland rf

Talböcker för utlåning åt medlemmar

Författare                   Titel                                                             CD st      Genre

Axelsson, Maj-Gull     Den jag aldrig var                                          10        Deckare

Brown, Dan                Änglar och demoner                                      19        Deckare

Einhorn, Lena Siri                                                                               9          Drama

Rehabiliteringsrådgivaren Tina Hultgren från förbundet Finlands Svenska Synskadade kommer att finnas i Lyan, som är föreningen Svenska synskadade i Västranyland rf lokal, den 28.3.2019 kl. 14-16. Adressen till Lyan är Prästängsgatan 12 i Ekenäs.
Du behöver inte vara medlem för att sticka dig in på Lyan och träffa Tina för att fråga råd om allt man kan tänka sig vad gäller synen.
Du är varmt välkommen för att träffa Tina!

Lördagen den 9.3.2019 kl.13.00 har vi vårmöte. Välkommen med!

Rehabiliteringsrådgivaren Tina Hultgren från förbundet Finlands Svenska Synskadade kommer att finnas i Lyan, som är föreningen Svenska synskadade i Västranyland rf lokal, den 28.2.2019 kl. 15-17. Adressen till Lyan är Prästängsgatan 12 i Ekenäs.
Du behöver inte vara medlem för att sticka dig in på Lyan och träffa Tina för att fråga råd om allt man kan tänka sig vad gäller synen.
Du är varmt välkommen för att träffa Tina!

13.2 kl. 18.00 har vi frågesport på Lyan

Välkommen med!

Februari månadsträff
den 9.2 har vi som gäst Mikaela Wiik från Folkhälsan som är sakkunnig då det gäller fysisk aktivitet och hälsa, och sådant som gäller sömnen.
Anmäl dig till Birgitta Nordström 044 336 8060

Rehabiliteringsrådgivaren Tina Hultgren från förbundet Finlands Svenska Synskadade kommer att finnas i Lyan, som är föreningen Svenska synskadade i Västranyland rf lokal, den 17.1.2019 kl. 14-16. Adressen till Lyan är Prästängsgatan 12 i Ekenäs.
Du behöver inte vara medlem för att sticka dig in på Lyan och träffa Tina för att fråga råd om allt man kan tänka sig vad gäller synen.
Du är varmt välkommen för att träffa Tina!

Välkommen vårens första månadsmöte lördagen den 12 januari klockan 13.oo i samlingslokalen Lyan, Prästängsgatan 12, Ekenäs. Vi serverar kaff och tilltugg och berättar om kommande aktiviteter i föreningen. Vi gästas av Förbundet FSS' ordförande Gun Löfman.

Anmälningar till mötet tas emot av Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060. Anmäl dig senat torsdagen den 10 januari.

Vi ska också försöka få igång läsecirkeln igen. Om du är intresserad och dra läsecirkeln eller vet någon annan som skulle vilja dra läsecirkeln, så hör av er till vår sekreterare Börje Broberg tel 044 5410 679

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och allla ordinarie medlemmar är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, telefon 050 561 2951. För teknisk hjälp, kontakta projektledare Niklas Finnäs, telefon 050 4600 409

Kom med och spela Boccia på fredagar kl.14.00 - 16.00. Vi samlas i Seminarieskolans jumppasal.

 

 

Föreningens höstmöte hölls den 8 november och beslöt om nästa års styrelse, budget och verksamhetsplan. Styrelsen för år 2019 fick förljande sammansättning:Oordförande Göran Sjöstedt, viceordförande Tea Tanner och medlemmarna Birgitta Nordström Karis, Christel Eriksson Ekenäs, Torolf Grünn Ekenäs,Thea Lindholm Snappertuna och Rolf Holmberg Ingå.

Medlemsavgiften år 2019 äe densamma som under innevarande år, 10 euro både för ordinarie och stödjande medlem. Verksamhetspanen och budgeten följer i stora drag årets motsvarande.

Välkommen med i aktiviteter ordnade av förenigen Svenska synskadade i Västnyland rf. För information kan du kontakta föreningens ordförande Göran Sjöstedt på telefon 040 502 8124 (goran.sjostedt(at)hus.fi), viceordförande Tea Tanner, 050 526 8882 (tea.tanner(at)gmail.com), Birgitta Nordström, 044 336 8060 (birgitta.nordstrom(at)brev.fi), föreningens sekreterare Börje Broberg 044 5410 679 (ssvn(at)brev.fi). Rådgivning i frågor om synskador ger rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, 050 5612 951 (tina.hultgren(at)fss.fi).

 

Välkommen med i verksamheten

Programmet för aktiviteter hösten 2018 finns i verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Du kan också beställa det av sekreteraren, tel 044 5410 679.

Aktiviteterna under arbete är på onsdagar läsecirkel, på torsdagar balanskurs, herrklubben, fredagar boccia och samtalsgrupp hos Folkhälsan. Syntolkningen av fotboll och handboll fortsätter.

Om du har förslag till aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon av personerna under rubriken Kontaktuppgifter