Verksamheter

 

Välkommen med i verksamheten

Programmet för aktiviteter hösten 2018 finns i verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12 i Ekenäs. Du kan också beställa det av sekreteraren, tel 044 5410 679.

Aktiviteterna under arbete är på onsdagar läsecirkel, på torsdagar balanskurs, herrklubben, fredagar boccia och samtalsgrupp hos Folkhälsan. Syntolkningen av fotboll och handboll fortsätter.

Om du har förslag till aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon av personerna under rubriken Kontaktuppgifter

 

Kontaktuppgifter:

Om Du vill anmäla Dig till föreningens verksamheter/evenemang, ring då föreningens ordförande Göran Sjöstedt tfn 040 502 8124, eller viceordförande Birgitta Nordström tfn 044 336 8060.

Har Du frågor om kommande aktiviteter eller annat som gäller föreningen, kontakta ordf. Göran Sjöstedt tfn 040-502 8124 eller sekr. Börje Broberg tfn 044-541 0679

Vid frågor som gäller medlemskap och/eller synhjälpmedel kan rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren kontaktas, tfn 050-561 2951

Varmt välkommen med i aktiviteterna!

Artiklar

Under föreningens höstmöte den 10 november beslöts, att verksamheten under år 2019 fortsätter ungefär som förut. Aktiviteterna är desamma, men för läsecirkeln finns ett frågetecken på grund av att vi inte har hittat en person som skulle leda gruppen. Vi fortsätter att söka och tar gärna emot förslg till ledare.

Aktivitetsprogrammet kommer att delas ut på föreningens julfest 8.12 och finns att få också i Lyan. Under årets lopp kan vi dessutom tillägga nya aktiviteter.