Förbundet Finlands Svenska Synskadades kommentarer gällande utlåtande om specialomsorgsdistriktens ställning i landskaps- och vårdreformen