Händelsekalendern

sön 10.11.2019 kl (Hela dagen) till sön 17.11.2019 kl (Hela dagen)
lör 16.11.2019 kl (Hela dagen) till sön 17.11.2019 kl (Hela dagen)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2019 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter
på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2020, budget för år 2020, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2020, val av ordförande för 2020–2021, två styrelseledamöter för 2020–2022, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2020.