INSTÄLLD: Punktskriftskurs för seende

På grund av det rådande epidemiläget inhiberar FSS alla kurser, möten och andra sammankomster tillsvidare. Vi återkommer med ny tidpunkt för utbildningen så fort som omständigheterna tillåter.

Tidpunkt: 

tors 19.3.2020 kl . 17.00 till tors 2.4.2020 kl . 20.00
tors 26.3.2020 kl . 17.00 till tors 9.4.2020 kl . 20.00
tors 2.4.2020 kl . 17.00 till tors 16.4.2020 kl . 19.00