Må Bra-dag för personer med synnedsättning och deras närastående

Välkommen på en gemensam Må Bra-dag!

På programmet:

Hur styr och påverkar våra tankar oss? Föreläsning och diskussion med Nina Hongell-Eklund från Folkhälsan förbund rf.  

Må Bra och prova på Shindo med Maria Hammarberg från Folkhälsans förbund rf.

Dagen kostar 10 €. I priset ingår lunch, kaffe och dagens program. För din närstående är dagen gratis.

Anmäl dig senast 10.9 till Svenska synskadade i Mellersta Nylands kansli 0400-269553.

Må Bra-dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Folkhälsans förbund och Svenska synskadade i Mellersta Nyland

Tidpunkt: 

mån 17.9.2018 kl . 10.30 till kl . 15.00