Punktskriftskurs för seende del 1/3

Tidpunkt: 

ons 27.3.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00