Punktskriftskurs för seende del 2/3

Tidpunkt: 

ons 3.4.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00