Punktskriftskurs för seende del 3/3

Tidpunkt: 

ons 10.4.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00