Ann-Catrin Tylli

Ann-Catrin Tylli
rehabiliteringsrådgivare
040-511 3345
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
Huvudstadsregionen och Östnyland

 

Svarar på frågor om:

Medlemskap
Informations- och rådgivningsarbete
Service och hjälpmedel för synskadade
Möjlighet till rehabilitering