Stina Nygård

Stina Nygård
rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
Eriksgatan 5 A 9
20100 Åbo
Åboland och Åland

 

Svarar på frågor om:

Medlemskap
Informations- och rådgivningsarbete
Service och hjälpmedel för synskadade
Möjlighet till rehabilitering