Susanna Antell

Susanna Antell
taltidningsredaktör
050-520 3020
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

 

Svarar på frågor om:

Medlemsbandet och övriga inlästa taltidningar

Rapportörsuppdrag

Inläsningstjänster