Tina Dunderfelt

Tina Dunderfelt
förbundssekreterare
044-712 3020
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

 

Svarar på frågor om:

Medlemsregistret

Vår- och höstmöten

Kansliverksamhet