Medlemsbandet

Taltidningen Medlemsbandet innehåller information från förbundet och distriktsföreningarna, tar upp handikappfrågor, bevakar pressens uppmärksamhet av synskadefrågor och annat som kan vara av intresse för medlemmarna.

Medlemsbandet utkommer i DAISY-format på CD-skiva varannan vecka. Medlemsbandet har utkommit sedan 1967.

Medlemsbandet är en medlemstidning och den är förbundets och distriktsföreningarnas rakaste och snabbaste kanal för information till medlemmarna. Tidningen är gratis för medlemmarna. Prenumerationer tas emot av kansliet.

Material till Medlemsbandet ska lämnas in senast på måndag kl. 13.00 samma vecka som tidningen utkommer. Skicka in materialet till medlemsbandet@fss.fi.

På grund av upphovsrättsliga skäl är Medlemsbandet endast tillgänligt för personer som har en synskada.