Punktskriftstidningar

FSS ger ut tre tidningar i punktskrift: Oss emellan, Intermezzi och Punktchat. 

Oss emellan

Punktskriftstidningen Oss emellan är FSS tidning för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Tidningen vidareutvecklas i kontakt med läsarna som ett kontaktorgan och ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag.

Oss emellan är punktskriftsläsarnas egen tidning och förstås är allt som har med punktskrift att göra också en självklar del av tidningen. Den som är intresserad av att prenumerera på Oss emellan kan kontakta punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024.

Intermezzi

Intermezzi är en punktskriftstidning som utkommer fem gånger per år. Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget ur olika vecko-, månads- och dagstidningar. Dessutom kan man läsa material som är skrivet exklusivt för Intermezzis läsare. Intermezzi utkommer också med förkortningar. 

Intermezzi utkommer i två versioner, en med förkortningar och en utan. Att något ges ut med förkortningar betyder inte att alla ord är förkortade, utan enbart en del. Det system FSS använder sig av är ett svenskt förkortningssystem som baserar sig på enteckensförkortningar. Man kan alltså nu välja mellan att prenumerera på Intermezzi med förkortningar eller i fullskrift.  

Punktchat

Punktchat heter den finlandssvenska ungdomstidning som utkommer endast i punktskrift. Tidningen tar upp aktuella och intressanta saker för ungdomar, såsom musik, mode och aktuella händelser. Materialet är taget ur olika vecko- och ungdomstidningar. Dessutom kan man läsa specialgjorda artiklar för Punktchat. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.