Kommunikation

FSS strävar till att göra information tillgänglig och att hjälpa synskada ta del av information. FSS ger ut egna publikationer i tillgängliga format. 

Stående cd-skiva framför en bokAtt ha en synnedsättning innebär i första hand att man har ett informationshandikapp. Kommunikation och tillgången till information är livsviktigt i dagens allt mer visuella informationssamhälle. FSS strävar till att göra information tillgänglig för synskadade. FSS ger regelbundet ut ett antal publikationer och broschyrer i tillgängliga format. Även webben är en viktig informationskanal. Förbundet och dess medlemsföreningar är vidare med i utgivningen av sammanlagt tio finlandssvenska dagstidningar som taltidningar via PratSam-systemet.

Vill du lära dig punktskrift?

Undervisning i punktskrift ordnas både för nybörjare och längre hunna:

  • på FSS rehabiliteringskurser
  • på FSS tredelade kurser i punktskrift
  • genom individuell undervisning

Undervisningen bekostas av FPA, av elevernas hemkommun eller med fondmedel. Dessutom ordnar FSS distriktsföreningar punktskriftsundervisning i studiecirkelform.

Vill du veta mer? Kontakta FSS punktskriftsansvariga.

Länk till våra kontaktuppgifter »

SEIS - Synskadades elektroniska informationsservice

SEIS betyder synskadades elektroniska informationsservice. SEIS hjälper svenskspråkiga synskadade i Finland i alla frågor som berör IT-hjälpmedel, t.ex. förstoring och tal för datorer och mobiltelefoner samt Daisy.

Mobiltelefoner

iPhone och Android

Hjälpmedel finns inbyggt i telefoner från Apple, vilka fungerar mycket bra. Apple använder sig av sin egen skärmläsare som kallas VoiceOver. Pekskärmen utgör inget hinder för en synskadad eller blind att använda telefonen. Android fås också med hjälpmedel. Om man helt och hållet saknar syn är iPhone det bättre alternativet. Android kan dock vara bättre ifall man har synrester kvar och klarar sig utan talsyntes.

Nokia

För så kallade Nokia Symbian 60-telefoner finns det också hjälpmedel: förstoring och talsyntes. Symbian 60-telefonerna är dock nära på omöjliga att få tag på, eftersom nya knapptelefoner som fungerar med hjälpmedel inte tillverkas längre. Hjälpmedlen och i vissa fall även telefonen bekostas av samhället.

Datorer

Det finns hjälpmedel både för blinda och för synsvaga. För blinda finns det två alternativ: en punktläsrad eller skärmläsare med talsyntes. Synsvaga använder sig närmast av ett förstoringsprogram. Det finns också andra hjälpmedel, t.ex. limmärken för att göra tangenterna på tangentbordet tydligare. Med hjälp av dessa hjälpmedel kan synskadade använda en helt vanlig dator och få tillgång till internet, e-post, textbehandlingsprogram osv.

Stöd och hjälp

Vi ger individuell utbildning i Windows, t.ex. kunskap i att hantera tangentbordet och textbehandling. SEIS håller även utbildning för andra IT-hjälpmedel.

Vi ger ut hjälp- och stödmaterial i punktskrift, storstil, elektronisk form och på cd som underlag för studier på egen hand.

SEIS verksamhet och våra tjänster är uppbyggda så att de passar för alla, oberoende av hur dålig eller bra syn någon har eller till vilken ålderskategori någon hör. Vår uppgift är att se till att alla kan få tag på den information de är ute efter.