Taltidningar

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Trots att man har fått dålig syn kan man fortsätta att ta del av dagstidningen. Alla finlandssvenska dagstidningar utkommer också som taltidningar. Tack vare internet får man via Synskadades förbunds nationella system tillgång till taltidningen samma dag som papperstidningen kommer ut.

Alla dagstidningar övergick 2014 till att använda talsyntes istället för att vara inlästa. Detta gör att man som prenumerant kan ta del av mer redaktionellt material till skillnad från tidigare då man hade tillgång till ungefär en tredjedel av tidningen. 

Talsyntesen heter Samuel och är en finlandssvensk talsyntes. Klicka här för att provlyssna på Samuel. (mp3)

Lyssningsanslutningen

För att lyssna på en dagstidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50% har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssningsanslutningen. 

Lyssningsanslutningen är en begränsad anslutning som enbart går att använda till att lyssna på taltidningar. Det går till exempel inte att surfa på internet eller att läsa e-post med den. 

Rättigheten till Lyssningsanslutningen kontrolleras vid beställningen av en taltidning som görs via FSS rehabiliteringsrådgivare. Se nedan för närmare kontaktuppgifter.

Dagstidningar

Östnyland
FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli
ann-catrin.tylli@fss.fi
040-511 3345
2 ggr/vecka: ti & fr
Pris: 25 euro

Österbottens Taltidning
FSS rehabiliteringsrådgivare Peter Koskinen
peter.koskinen@fss.fi
050-471 2763
6 ggr/vecka: ti-sö
Pris: 70 euro

Ålandstidningen
FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård
stina.nygard@fss.fi
050-595 4377
6 ggr/vecka: må-lö
Pris: Ordinarie medlemmar 75€/år. Stödjande medlemmar 120 €/år. Prenumerationen räknas för kalenderår (1.1-31.12). Vid avbruten prenumeration betalas inget tillbaka.

Åbo Underrättelser
FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård
stina.nygard@fss.fi
050-595 4377
5 ggr/vecka: ti-lö
Pris: 60 euro

Västra Nyland
FSS rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren
tina.hultgren@fss.fi
050-561 2951
2 ggr/vecka: ti & fr
Pris: 25 euro

Vasabladet
FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman
ulla-britt.ingman@fss.fi
050-561 2950
6 ggr/vecka: ti-sö
Pris: 70 euro

Syd-Österbotten
FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman
ulla-britt.ingman@fss.fi
050-561 2950
3 ggr/vecka: ti, to & lö
Pris: 30 euro

Hufvudstadsbladet
FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli
ann-catrin.tylli@fss.fi
040-511 3345
7 ggr/vecka
Pris: 130 euro

Övriga tidningar

Vi hörs
Svenska Hörselförbundet
FSS
09-6962 300
4 ggr/år
5 euro

Mitt i Allt
FPA
FSS
09-6962 300
1 gång/år
Gratis

Kyrkpressen
Fontana Media
FSS rehabiliteringsrådgivare
09-6962 300
Ca. varannan vecka
Gratis

Helsinki-tidningen
Helsingfors stad
FSS
09-6962 300
4 ggr/år
Gratis

God Tid
Svenska Pensionärsförbundet
FSS
09-6962 300
10 ggr/år
10 euro

FSS-tidningar

Synvinkel
FSS
09-6962 300
8 gånger per år
Gratis

Medlemsbandet
FSS
09-6962 300
Varannan vecka, utom under sommarmånaderna och när helg infaller.
Gratis