Information om synskador

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Kvinna med vit käpp utanför Synvillan

Vem är synskadad?

Enligt världshälsoorganisationen WHO är man synskadad om synen är såpass nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text och/eller att det är svårt eller omöjligt att med hjälp av synen röra sig och orientera sig i sin omgivning.

Vi synskadade möter svårigheter när vi

  • läser och skriver
  • förflyttar oss och orienterar oss i omgivningen
  • sysslar med olika aktiviteter i det dagliga livet
  • umgås med andra människor

Antalet synskadade

I Finland finns det uppskattningsvis 50 000–60 000 synskadade personer. Av dem är ungefär 8 500 gravt synskadade och övriga är synsvaga. Ungefär 3000 synskadade i Finland har svenska som modersmål. Majoriteten eller ungefär 80 procent av de synskadade är över 65 år. Andelen barn och ungdomar är ungefär fem procent.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det i hela världen finns ungefär 180 miljoner synskadade. Av dem är 40-45 miljoner blinda. 90 procent av alla blinda och 80 procent av alla synskadade bor i utvecklingsländer.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En dam, en öga suddigt. På andra ögat en röd skylt med texten "Det är svårt att se," nederst på bilden fortsätter texten "vem som behöver hjälp. Fråga." Synskademärket nere till höger.

Här hittar du information om blindveckans kampanj och distriktsföreningarnas program under veckan.

En kvinna på gatan med den vita käppen

Den vita käppen, synskadades egen symbol, det främsta hjälpmedlet!

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

En apparat som läser upp recept

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem, med rätt hjälpmedel klarar man av det mesta trots en synnedsättning.

Man möter en man med synnedsättning

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn behöver hjälp i olika situationer. Här lär du dig hur man hjälper till som seende.

Kvinna använder reglett

Som nysynskadad riskerar man att bli en funktionell analfabet när lässynen tagits ifrån en. Genom att lära sig punktskrift undviker man detta.

Synskademärket

Med ett synskadekort får du ett intyg på din synskada. Du får också rabatter av olika slag. 

En person trycker på knappen för att få sin kölapp

Serviceguiden för synskadade ger en möjlighet för varje synskadad att på egen hand sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Vit ledarhundsvalp

Här hittar du nyttiga länkar som på ett eller annat vis berör synen.

Sune Huldin förevisar Iphone.

Har du svårt att komma igång med smarttelefonen eller problem med datorhjälpmedel? Här finns guider i de viktigaste hjälpmedlen.

Blindveckan, synskadade går med vit käpp

Hur är det att studera om man har en synnedsättning? Hur kan du stöda en blind elev i klassen? Här har vi har samlat information och råd kring studier och synskadade.

 

Flicka öppnar lägenhetsdörr.

Se videoklipp om hur det är att leva med synnedsättning. FSS har jobbat fram två videofilmer tillsammans med produktionsbyrån Dokista​.