Iphoneguide

Iphone är en smarttelefon med inbyggd skärmläsare och talsyntes. Som med alla andra smarttelefoner kan man till exempel ringa med den, skriva textmeddelande, surfa på internet, installera nya program och skicka e-post.

iPhone

IPhone tillverkas av Apple som också tillverkar iPad-läsplattor och Mac-datorer. Telefonen har 5 fysiska knappar och en pekskärm. Knapparna är lås/ON/OFF-knapp, volym av/på, öka samt minska på volymen och Hem-knappen.

Lås-knappen finns på telefonens övre kant till höger. Med knappen låser man och öppnar telefonen och denna funktion kan användas man är inne i en app. Då man låser upp telefonen igen, kan man fortsätta därifrån man slutade. Då telefonen är låst stängs skärmen av. För att stänga av telefonen håller man lås-knappen nedtryckt tills det kommer fram en bekräftelse på skärmen att man vill stänga av den. Tips: Telefonen säger vad klockan är då man trycker på lås-knappen.

Volym av/på knappen finns på telefonens vänstra kant uppe. Unden denna knapp finns ytterligare två knappar med vilka man kan öka och minska på volymen.

Hem-knappen finns längst nere i mitten på telefonens framsida. I 5C modellen är denna knapp urgröpt.

SIM-kortet sätts in genom en lucka på telefonens högra sida. Telefonen styrs för det mesta genom att peka och trycka på skärmen men dessutom kan man använda olika gester. Gesterna är speciella svep och tryck på skärmen med t.ex. två fingrar från vänster till höger eller dubbelknackningar på skärmen med tre fingrar.

Apples operativsystem kallas för iOS, som följs av ett versionsnummer. Apple ger tidvis ut nya uppdateringar till deras apparater. I denna guide används iPhonen med skärmläsaren och talsyntesen VoiceOver. Lägg märke till att användningen av telefonen ändrar avsevärt från det normala sättet då VoiceOver är på.

VoiceOver

VoiceOver är den inbyggda talsyntesen/skärmläsaren som medföljer alla Appleprodukter. VoiceOver kan aktiveras från Inställningar->Allmänt->Hjälpmedel->VoiceOver. I samma meny kan man ställa in Hjälpmedelsgenväg. Med Hjälpmedelgenväg avses trippeltryck på Hemknappen. I praktiken lönar det sig att ange VoiceOver som genväg. 

VoiceOver berättar för användaren allt vad som sker på skärmen. Pekar man på en ikon eller app så säger VoiceOver vilken app det är fråga om. Pekar man t.ex. på kalendern så berättar VoiceOver att det är kalendern samt dagens datum. Efter denna information berättar VoiceOver vad man skall göra för att t.ex. starta appen vilket man gör genom att dubbelknacka på skärmen.

Hemskärmen

Till hemskärmen kommer man om man trycker på Hem-knappen, d.v.s. den urgröpta knappen i nedre kanten av telefonen. iPhonens hemskärm består av ikoner i ett rutfält av storlek 4*5 d.v.s. 20 stycken.

Man kan själv välja upplägget och t.ex. dela upp ikonerna på många olika hemskärmar. 4 av ikonerna är fastslagna i nedre kanten på den s.k. docken och de hålls alltid där oberoende vilken hemskärm man är på.

Dessa ikoner kan också ändras efter eget tycke. Ikonerna representerar applikationer eller s.k. appar.

De olika hemskärmarna kan man bläddra i genom att med tre fingrar svepa från höger till vänster och tvärtom. Det lönar sig att flytta appar som man sällan eller aldrig använder till andra sidans hemskärm. På detta sätt är den första Hemskärmen tydligare och i fortsättningen enklare att använda med hjälp av talsyntesen. Man kan t.ex enbart ha Telefon, Kontakter, Meddelanden och Väder på den första skärmen.

 

Apparnas utseende och skärmindelning överlag

Apparnas utseende och skärmindelning är överlag alltid likadan och kan delas in i 3 olika fält;

  • Rubrikfältet: 1 rad höst uppe på skärmen
  • Innehållsfältet: Största delen av skärmen
  • Funktionsfältet: 1 rad lägst ner på skärmen

 

Alla appar är dock inte uppdelade i 3 fält utan kan bestå av t.ex. Rubrikfältet och Innehållsfältet. I denna guide hänvisar man till dessa tre olika fält.

Funktionsfältet som finns längst ner på skärmen på en rad innehåller ofta olika lägen appen kan vara i. T.ex. Telefon-appen har Favoriter, Senaste, Kontakter, Knappsats och Röstbrevlåda.

Rubrikfältet och innehållsfältet ändrar beroende på vilken funktion som är vald. Väljer man t.ex. Knappsats-funktionen kommer innehållsfältet att ändra till en knappsats med nummer från 0-9, # och * tecken. Väljer man Kontakter så listas alla kontakter i

Innehållsfältet. Rubrikfältet innehåller ofta kommandon som man kan köra. I Kontakt-funktionen kan man lägga till en kontakt från Rubriksfältet genom att trycka på + tecknet.

Apparna på hemskärmen

Alla appar som är installerade i iPhonen placeras automatiskt på hemskärmen. Man kan flytta på apparna hur man vill genom att först leta fram och aktivera den app man vill flytta på.

Efter detta dubbelknackar man på skärmen med ett finger och håller fingret nedtryckt. Efter någon sekund kommer det ett knackande ljud och telefonen säger t.ex. ”Flyttar kalendern”. I detta skede kan man föra appen till den position man vill ha den. Genom att föra fingret längs med skärmen så säger telefonen i vilken position man har appen som t.ex. ”rad 3 kolumn 2”. Efter man är färdig med flyttandet trycker man en gång på hemknappen för att gå tillbaka till normalläge. 

 

Starta och stänga av appar i Appväxlaren

Appar kan startas med att först söka fram appen och göra den aktiv. Då man har hittat sin app dubbelknackar man snabbt på skärmen. Om man trycker på Hemknappen då man är inne i en app så minimeras den d.v.s. den stängs inte av. Appar som har minimerats körs fortfarande i bakgrunden. För att kolla vilka appar som fortfarande körs dubbeltrycker man på Hem-knappen. Då öppnas Appväxlaren. Apparna som fortfarande körs kan stängas av genom att svepa appen uppåt med tre fingrar.

Navigering på skärmen

För att hitta appar på skärmen kan man antingen använda pekningsmetoden eller bläddringsmetoden. Med pekningsmetoden menas att man pekar på skärmen och för fingret över skärmen. Då fingret träffar en app säger VoiceOver vilken app det är frågan om. Efter detta säger VoiceOver hur du öppnar appen.

Bläddringsmetoden innebär att man istället för att peka och föra fingret på skärmen så sveper man med ett finger från vänster till höger. Då väljs den följande appen av VoiceOver som berättar vilken app det är frågan om. Sveper man igen på samma sätt så hoppar VoiceOver till nästa app.

Sammanfattning av gester

Gester är rörelser på skärmen med olika antal finger. Med ordet svep menas att man drar ett visst antal fingrar längs skärmen på ett visst sätt d.v.s. gest.

Hemknappen
Tryck en gång för att komma till hemskärmen. Oberoende i vilken app eller meny man befinner sig kommer man alltid till hemskärmen genom att trycka på Hem-knappen.
Dubbeltryck för att komma till Appväxlaren. Med appväxlaren kan man kolla vilka appar som är igång och vid behov stänga dem.
Trippeltryck är VoiceOvers genväg. Stänger av och på VoiceOver. Ibland kan VoiceOver gå i baklås, då kan man stänga av och start VoiceOver på nytt.

Ett fingers svep från vänster till höger och tvärtom
Bläddra. Kan användas i alla lägen; hemsidan, inne i en app, meny eller t.ex. webbsida. Markören hoppar till nästa position och VoiceOver läser upp den aktiva positionen. Denna är den mest grundläggande gesten i hantering av iPhone med VoiceOver aktiverat.

Ett fingers dubbelknack
Starta/öppna funktionen/programmet i den aktiva positionen.

Tvåfingerssvep uppifrån nedåt
Uppläsning av sidan börjandes från den aktiva positionen. VoiceOver läser upp hela sidans innehåll. Kan användas t.ex. i menyer eller sidor med text och VoiceOver läser hela innehållet.

Tvåfingerssvep nedifrån uppåt
Uppläsning av hela sidan från sidans början. Enkelt sätt att komma till början av en sida.

Tvåfingerssvep fram och tillbaka
Tillbaka ett steg. Om man t.ex. befinner sig i en meny i Inställningarna kan man gå tillbaka en nivå genom att svepa ett ’Z’ (från vänster till höger och tillbaka) med två fingrar på skärmen.

Trefingers dubbelknack
Tal av och tal på.

Trefingersknack tre gånger på skärmen
Skärmridå på och av. Skärmridån släcker skärmen och därmed använder telefonen mindre av batteristyrkan.

Fyrafingers dubbelknack
Starta och stoppa hjälp eller övningsläge.

Rotor – vrid en rund rörelse med tummen och pekfingret (ungefär på samma sätt som man vrider på en volymknapp).
Ställer in Rotorns funktion. Funktioner är bl.a. talhastiget, skrivsätt, rubriker eller behållare o.s.v.

Ett fingers svep nedifrån uppåt 
Detta svep ändrar på värdet av den funktion som är vald i Rotorn, t.ex. hastighet på VoiceOver rösten.

Knack med fyra fingrar i skärmens nedre kant
Markören hoppar till den sista positionen på sidan. Användbart t.ex. då man vet en sak i menyn är en av de sista positionerna. Då kan man hoppa till slutet och sedan svepa sig bakåt för att nå funktionen i slutet av listan.

Att skriva med tangentbordet

Iphonens tangentbord aktiveras och kommer fram på skärmen om man har valt ett fält i vilket man kan skriva. I andra fall syns inte tangentbordet. Tangentbordet är i nedre delen av skärmen och upplägget är likadant som en dators tangentbord.

Det finns 3 olika inställningar på hur tangentbordet fungerar med VoiceOver aktiverat. Inställningarna finns i Inställningar->Allmänt->Hjälpmedel->VoiceOver->Skrivmetod. Pekfingermetoden är den rekommenderade men detta är också en sak som är enligt egen preferens.

Pekfingermetoden kan användas på två sätt; peka för att välja bokstav som följs av dubbeltryck för att skriva den valda bokstaven. Man kan också peka för att välja bokstav och hålla fingret nedtryckt samtidigt som man trycker med ett annat finger på skärmen en gång för att skriva den valda bokstaven. Den sistnämnda metoden är snabbare att skriva med. 

Den snabbaste metoden för att skriva med är ”peka och släpp” som går ut på att peka med fingret på tangentbordet på skärmen tills man hittar den bokstav man vill skriva och sedan släpper man upp fingret från skärmen.

Skrivmetoden kan också ändras med Rotor-funktionen.

Vardagliga funktioner och appar

Kontakter

Kontakter är appen som personers telefonnummer kan sparas i. Kontakter-appen består av rubrikfält, sökfält och innehållsfält. Rubrikfältet längst uppe innehåller Grupper, Alla kontakter och Lägg till. Under dessa finns ett sökfält där man kan söka efter kontakter enligt namn. Under sökfältet i innehållsfältet finns listan på alla dina kontakter i alfabetisk ordning.

Att skapa en kontakt
Välj Kontakter-appen från Hemsidan. Inne i Kontakter-appen kan man skapa en kontakt genom att svepa framåt till Lägg till och sedan välja denna funktion genom att dubbeltrycka. I funktionen sveper man framåt till Förnamn och aktiverar denna och skriver in namnet. Samma sak gör man i efternamn. Telefonnumret till kontakten lägger man till genom att välja Lägg till telefon och sedan matar man in telefonnumret.

Efter detta lönar det sig att göra ett tvåfingerssvep uppåt för att komma upp till högsta menyn där man kan välja Klar för att spara kontakten. Detta tvåfingerssvep uppåt kan också användas i andra appar för att komma tillbaka till huvudmenyn högst uppe.

Telefon-appen

Telefon-appen består av rubrik-, innehålls- och funktionsfältet. I funktionsfältet finns; Favoriter, Senaste, Kontakter, Knappsats och Röstbrevlåda:
Till Favoriter kan man lägga till nummer som man ofta t.ex. ringer upp.
Senaste består av nummer som man senast ringt upp eller som ringt en
Kontakter startar Kontakter-appen
Med Knappsatsen kan man knäppa in ett telefonnummer och sedan ringa upp det
I Röstbrevlådan finns röstbrev om man har en sådan funktion aktiverad från operatören

Att spara från senaste till kontakter

Om någon har ringt dig och du vill spara numret till Kontakter skall du gå in i Senaste. Senaste består av 2 fält. Högst uppe i rubrikfältet finns Alla och Missat samt Ändra. Alla visar alla samtal och Missat visar de missade samtalen. Med Ändra kan man rensa historiken. Under detta fält finns listan på alla inkommande och utgående samtal. Bläddra eller använd pekfingermetoden för att hitta det nummer du vill spara till Kontakter. Då du hittat numret du vill spara skall du bläddra ett steg framåt genom att svepa med ett finger från vänster till höger för att komma till Mer Info. Då Mer info är aktiverat startar du det genom att dubbelknacka med ett finger. I Info-funktionen finns information om senaste samtalet och en hel del andra funktioner; Ring, FaceTime, skicka meddelande, skapa ny kontakt och lägg till i befintlig kontakt. Bläddra eller använd pekmetoden för att aktivera Skapa ny kontakt och starta den genom att dubbelknacka med ett finger. Därefter skall förnamn och efternamn fyllas i på samma sätt som det behandlades i Att spara en kontakt.

Ringa kontakt

Välj Kontakter-appen från Hemsidan. I Kontakter kan man söka eller bläddra igenom sina kontakter. Om man har många kontakter kan det löna sig att använda sök-funktionen istället för att bläddra igenom kontakterna. Dessutom finns det ett tabellindex som är en lista på alfabetet, bokstäverna motsvaras av kontaktens efternamn. Genom att aktivera Sök och skriva in personens namn och sedan utföra sökningen listas alla träffar som man kan bläddra igenom. Då Tabellindexet är aktiverat kan man bläddra igenom bokstäverna genom att svepa i en lodrät rörelse. Då man har nått den bokstav man vill sveper man från vänster till höger för att aktivera kontaktlistan börjandes från bokstaven. Med normal bläddring med svep från vänster till höger går man igenom varje kontakt i listan.

Då man aktiverat den kontakt man vill ringa dubbelknackar man för att öppna kontakten. Bläddra framåt till ”Ring”-alternativet och dubbelknacka med ett finger för att ringa. Man kan avsluta samtalet genom att dubbelknacka med två finger som också används då man vill svara på ett inkommande samtal.

Lägga kontakt i Favoriter och ringa upp

Man kan göra kontakter till Favoriter om man så vill. Genom att göra en kontakt till favorit är det en aning enklare att ringa. Öppna Kontakter och sök fram den kontakt som skall läggas till i favoriter. Öppna kontakten genom att dubbelknacka. Bläddra framåt till Gör till favorit. Efter detta aviserar telefonen ”varning: lägg till i favoriter” och då skall man bläddra framåt en gång och välja numret och sedan dubbelknacka. Nu finns kontakten i Favoriter. Starta Favoriter från Telefon-appen och då öppnar sig en lista på dina favoriter. Bläddra framåt till den kontakt du vill ringa. Då kontakten är vald dubbelknackar man på skärmen för att ringa upp.

Skicka meddelande

Starta Meddelanden-appen från docken. Meddelanden består av 3 fält; rubrikfältet, sökfält och innehållsfält. I rubrikfältet finns alternativen Ändra, Meddelanden och Skapa. Med Ändra kan man t.ex. ta bort meddelanden. För att skriva ett nytt meddelande väljer man Skapa och startar det med dubbelknack. Det första fältet som skall fyllas i är till vem man vill skicka meddelandet. Man kan skriva in nummer, ett namn eller använda Lägg till kontakt. Om man skriver ett namn i denna ruta söker telefonen fram de kontakter man har sparat i telefonen. Sökresultaten visas på mitten av skärmen och man måste använda pekningsmetoden för att få listan aktiverad och sedan kunna bläddra igenom den och välja kontakt.
Med Lägg till kontakt aktiveras Kontakter–appen i vilken man kan söka och välja den kontakt man vill skicka sitt meddelande till. Efter att man satt in mottagaren kan man skriva meddelandet genom att bläddra framåt till Meddelande. Då man skrivit klart kan man svepa uppåt med två finger för att komma bort från inmatningen till menyerna. Bläddra framåt tills man kommer till Skicka.

Rotorn

Rotorn är en funktionsväljare som är användbar i olika sammanhang. Med Rotorn kan man t.ex. välja språk, volym eller hastighet på talsyntesen. Andra val är t.ex. skrivläge, förflyttningsläge osv. Gesten för rotorn är ungefär som att vrida på en fysisk volymknapp. Man väljer rotorns läge eller funktion genom att vrida fingrarna i en cirkulär rörelse. Talsyntesen läser upp vilket läge eller funktion rotorn befinner sig i.

Ändra på rotorfunktionens värde

Efter att man valt rotorns läge eller funktion kan man ändra på den valda funktionens värde genom att svepa med ett finger uppåt eller nedåt.
Exempel. Ändra på talsyntesens talhastighet.
Vrid med två fingrar för att välja talhastighet i Rotorn. 
Svep med ett finger uppåt för att öka på talhastigheten.
Svep med ett finger nedåt för att sänka på talhastigheten.
Rotorns värde förblir det man senast ställt det till. Om man vill ställa in volymen för talsyntesen vrider man på först rotorn för att välja volym. Efter detta ställer man volymen genom att svepa med ett finger uppåt eller nedåt.

AppStore och Appar

Till iPhone och iPad kan man ladda ner appar från App Store. Det finns otaliga mängder appar till iPhone och iPad. Vissa appar är gratis och vissa kostar. App Store-appens utseende är indelat i 3 fält. I funktionsfältet längst nere på skärmen i en rad finns 5 olika lägen; Featured (rekommendationer), Top Charts (top listor), Explore (bläddra i kategorier), Search (sök) och Updates (uppdateringar till appar som man har). I innehållsfältet finns det appar listade. Rubrikraden högst uppe består av olika funktioner beroende på vilket läge är valt.

För att söka en app väljer man Search från funktionsfältet lägst ner. Search är den fjärde knappen av 5. Efter detta aktiverar man sökfältet och skriver in appens namn och söker.

Bland träffarna öppnar man appen och väljer GET. GET –knappen finns oftast upp till höger i innehållsfältet. Tryck en gång till för att installera. Efter installationen finner man appen på Hemsidan.

Exempel på app: YLE Arenan (YLE Areena)

YLE Arenan kan man ladda ner från App Store gratis. Med YLE Arenan kan man titta och lyssna på t.ex. TV- och radioprogram. Appen består av en uppdaterings- och sökknapp längst uppe till höger. Under dessa finns en rad med olika sektioner som t.ex. Rekommendationer, Musik och underhållning osv. Längst ner på skärmen finns en rad som innehåller språk, video, audio och instruktioner.

Med språk-knappen längst nere till vänster ändrar man menyns språk från finska till svenska och tvärtom. Video- och audio-knapparna växlar mellan video och ljudklipp.
Sökknappen, som representeras av ett förstoringsglas, finns längst uppe till höger. Om man t.ex. vill söka efter radioprogram lönar det sig att först byta till audio i funktionsfältet och efter det söka efter programmet man vill lyssna på.