11 Rabatter på olika färdmedel

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

11 Rabatter på olika färdmedel

11.1 Tågresor

Pensionerade synskadade kan få rabatt på tågbiljetter. Rabatten är 20 % av priset på en standardbiljett eller på 10- och 30-resors seriebiljetter. Rabatten är 50 % på enkelbiljetter och seriebiljetter på VR:s närtåg. Rabatt beviljas inte på sparbiljetter, tilläggstjänster, eventuella priserbjudanden eller säsongbiljetter. Rabatt beviljas personer över 65 år och pensionärer under 65 år som har arbetslöshetspension, full sjukpension från FPA eller full invalidpension enligt arbetspensionssystemet i Finland.

På tåget ska

1) pensionärer som fyllt 65 år bestyrka sin rätt till rabatt genom att i samband med biljettkontrollen visa upp

  • ett officiellt ID-kort, pass, körkort eller ett FPA-kort med fotografi.

2) pensionärer under 65 år visa upp

  • ett FPA-kort med foto försett med texten pensionstagare, ett kort utan foto för folkpensionstagare eller ett arbetspensionskort beviljat av ett arbetspensionsbolag

VR:s pensionärskort som inköpts tidigare (korten beviljas inte längre, men de gamla korten duger) ett pensionsbeslut om folkpension (på viss tid eller tills vidare) ett intyg från ett av Folkpensionsanstaltens enheter utomlands där det framgår att personen i fråga får pension från ett annat europeiskt land pensionärer ska intyga sin identitet med ett ID-intyg utfärdat av polisen (identitetskort, pass, körkort).

När en synskadad med en invaliditetsgrad på minst 65 % reser med ledsagare, är ledsagaren berättigad till avgiftsfri resa även på nattågens sovplatser. Ledsagaren ska ha fyllt 18 år. Den synskadade ska ha tågbiljett för vuxna, barn, studerande eller pensionärer. Juniorbiljett ska köpas också för synskadade barn under fyra år, om man vill att ledsagaren åker på avgiftsfri biljett. Biljetterna för den synskadade och ledsagaren ska inhandlas samtidigt. Ledsagarens biljett kan också inhandlas i VR:s nätbutik.

Synskadan måste bestyrkas i samband med biljettköpet och när man reser

  1. med ett synskadekort av FSS eller SCF, när invaliditetsgraden är minst 65 %,
  2. med ett läkarintyg av vilket det framgår att synskadans invaliditetsgrad är minst 65 %, eller
  3. med ett medlemskort i Finlands dövblinda rf.

VR rekommenderar att den som reser med ledarhund reser i eller i närheten av avdelningen för sällskapsdjur. Med en ledarhund eller assistenthund kan man även resa i servicevagnens nedre våning i InterCity-tåg och i servicevagnen i Pendolino-tåg. I tvåvåningssovvagnar reser ledarhunden gratis tillsammans med sin matte eller husse i kupén för sällskapsdjur eller i en kupé för personer med rörelsenedsättning. I expresstågens sovvagnar kan man resa med ledarhund i kupén i av vagnen. Kupén ska då reserveras helt för eget bruk, men priset är förmånligare än för en normal enpersonskupé.

Den 1 januari 2017 införde VR ett avgiftsfritt servicenummer för personer med funktionsnedsättning. All service man behöver för resan kan skötas via detta nummer, t.ex. beställning av assistansservice på stationen. Det nya servicenumret är 08001-66888 och betjänar varje dag kl. 7–22.

11.2 Inrikesflyg

Hos olika flygbolag varierar biljettpriserna, annulleringsvillkoren och assistanspraxis för passagerare med funktionsnedsättning. Det lönar sig att nämna funktionsnedsättningen när man bokar sin resa och att kontakta flygbolagets kundservice för att reda ut det praktiska, till exempel behovet av en assistent under flygresan. Har man ledarhund ska det nämnas vid biljettbokningen. Om en hundallergiker har bokat plats på flyget, kan en ledarhund inte tas med på samma flyg.

På inrikesflyg till normalpris kan Finnair bevilja mera flexibla villkor bland annat när det gäller ändringar och återbetalningar till personer som har fyllt 65 år, personer på full sjuk- eller invalidpension eller på rehabiliteringsstöd och personer med funktionsnedsättning med en invaliditetsgrad på minst 80 procent.

På Finnairs inrikesflyg kan personer med nedsatt syn resa till seniorpris på alla rutter. För ledsagare som köper tur-retur-biljett finns det en ledsagarbiljett som till pris och villkor motsvarar seniorbiljetten. Ledsagarens returresa kan ske antingen med detsamma eller tillsammans med personen med synnedsättning. Ledsagarens biljett måste bokas samtidigt med biljetten för personen med synnedsättning.

På Finnairs inrikes- och utrikesflyg kan en passagerare med funktionsnedsättning på förhand reservera platser för sig själv och sin assistent. Platsbokningen är avgiftsfri och kan göras på tfn 09 818 0800. Också andra flygbolag kan ha motsvarande service, så det lönar sig att ta reda på det hos flygbolaget eller resebyrån.

Biljettpriserna på flygen varierar mellan bolagen. Det kan till exempel finnas mycket förmånliga biljetter på erbjudande.

11.3 Bussresor

Personer under 65 år på full eller visstidspension får 30 % rabatt enligt kilometertaxan för vuxna på bussresor över 60 km i en riktning. Matkahuolto beviljar rabatt på inrikes bussresor som köps på förhand på bolagets expeditioner eller webbplats. Biljetter som köps på expeditionerna är giltiga i en månad från inköpsdatum och de som köps på nätet den dag och på den busstur för vilken biljetten har inhandlats.

Man får bussrabatt om man uppvisar Matkahuoltos pensionärskort, ett FPA-kort med fotografi och Matkahuoltos, VR:s eller Finnairs logotyp, ett pensionstagarkort i kartong från FPA eller ett arbetspensionskort beviljat av arbetspensionsanstalterna. Med ett kort utan fotografi måste man också uppvisa ID-kort, pass eller körkort beviljat av polisen. Den som har fyllt 65 år får rabatt på bussresor genom att uppvisa ID-kort, pass eller körkort beviljat av polisen.

Olika bolag erbjuder förmånliga bussresor på vissa rutter och rabatter som avviker från Matkahuoltos priser. Priset på resan kan variera beroende på hur populär turen är eller hur tidigt man köper eller bokar sin resa. Matkahuoltos biljetter som är på erbjudande på nätet kan köpas på www.matkahuolto.fi/sv.

11.4 Resor i lokaltrafiken

En del kommuners trafikverk och trafikanter beviljar avgiftsfria biljetter för personer med funktionsnedsättning och olika slags rabatter åt synskadade passagerare. Också ledsagaren till en synskadad passagerare som reser avgiftsfritt kan ha rätt att resa avgiftsfritt. Närmare information ger kommunens trafikverk eller trafikanterna.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »