12 Assistanstjänster på stationer och i båttrafiken

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

12 Assistanstjänster på stationer och i båttrafiken

12.1 Järnvägsstationer

(EU-förordningen om järnvägarnas ansvar)

Resenärer med funktionsnedsättning kan få assistans med att stiga på eller av tåget eller med att byta tåg på alla VR-stationer med service och på många stationer som inte har biljettförsäljning. Assistansen ska helst beställas i samband med biljettbokningen, men senast 48 timmar före resan. Den synskadade ska anmäla sig vid assistanspunkten 20 minuter före tågets avgång. Assistansen kan reserveras antingen från VR:s biljettförsäljning eller från det kostnadsfria servicenumret för passagerare med funktionsnedsättning, tfn 08001 66888. Tjänsten håller öppet dagligen kl. 7–22. Närmare information finns på VR:s webbplats https://www.vr.fi/cs/vr/sv/resenarer-med-funktionshinder.

12.2 Flygfält

(EU-förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet)

Passagerare med funktionsnedsättning får assistans vid incheckningen, säkerhetskontrollen och på portområdet och också vid byte av flyg under resan. Vid destinationen assisteras passageraren från flygplanet till terminalen och vidare till parkeringsområdet, busshållplatsen eller taxi.

Assistanstjänsten ska helst beställas från resebyrån eller flygbolaget när resan bokas eller senast 48 timmar innan flyget ska avgå. På flygplatsen ska man anmäla sig vid incheckningen minst en timme eller vid anropspunkten minst två timmar före flygets avgång. Helsingfors-Vanda har en anropspunkt också på Ringbanans station Flygplatsen och assistanstjänsten omfattar stationsplattformen på den stationen på väg till och från flyget.

Finavias anvisningar för passagerare med nedsatt rörlighet finns på www.finavia.fi/sv/flygresan/fore-resan/nedsatt-rörlighet/.

12.3 Båtterminaler och båtresor

(EU:s förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar)

Personer med funktionsnedsättning har rätt till assistans i hamnarna med att stiga ombord på fartyget och stiga i land. Man ska meddela behovet av assistans till rederiet, terminaloperatören eller resebyrån senast 48 timmar innan hjälpen aktualiseras. Man ska anmäla sig vid assistanspunkten i hamnterminalen vid den tidpunkt rederiet har meddelat eller senast en timme innan fartyget ska avgå. Under resan får man vid behov hjälp med att ta sig till fartygets toalettutrymmen.

Man ska alltid meddela om funktions- eller rörelsenedsättningar när man bokar resan. Resebyrån, researrangören eller rederiet kan av säkerhets- eller andra särskilda skäl kräva att personen i fråga ledsagas av en assistent. I sådana fall tas det inte ut någon avgift för assistentens resa. Närmare information ger rederierna.

12.4 Busstationer

(EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport)

Passagerare med funktionsnedsättning får hjälp med att ta sig till avgångsplattformen och vid behov till biljettförsäljningen och väntsalen. Vid avgången följer assistenten dig till bussen och hämtar dig sedan från bussen vid ankomsten. Man ska helst meddela om sitt behov av hjälp när man bokar resan, men minst 36 timmar innan hjälpen aktualiseras. Beställningar tas emot måndagar till fredagar kl. 8.00–17.00 på tfn 020 331 222 (samtalet kostar 0,088 €/min) eller per e-post på adressen avustuspalvelut@matkahuolto.fi. Man ska anmäla sig vid överenskommen assistanspunkt vid överenskommen tid, minst 30 minuter före avgång.

Personer med rörelse- eller funktionsnedsättningar kan få assistans på följande busstationer för persontrafik: Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa. Assistanstjänsterna står till förfogande under biljettförsäljningens öppethållningstider. Närmare information finns på

www.matkahuolto.fi/sv/tidtabeller-och-priser/tjanster/resande-med-rorels....

12.5 Om assistanstjänsterna inte fungerar

Första responsen på tjänsterna ska ges direkt till transportbolaget eller stations- respektive terminalföretaget. Klagomål ska lämnas in inom en skälig tid, så det lönar sig att göra det så fort som möjligt. Om svaret på responsen inte är tillfredsställande eller det inte kommer något svar, kan man lämna in klagomålet till den myndighet som övervakar passagerarens rättigheter i det land där fallet tilldrog sig. Av språkliga eller andra orsaker kan klagomålet också lämnas in hos den övervakande myndigheten i hemlandet. I Finland övervakas rättigheterna för passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet av Trafiksäkerhetsverket, adress Trafi, Registratorskontoret, PB 320, 00101 Helsingfors eller kirjaamo@trafi.fi.

Klagomål kan anföras i ett fritt formulerat brev, till exempel per e-post. Där ska framgå vem som klagar på vem, en beskrivning av händelsen, vad man kräver och vad man grundar sitt krav på och kopior bifogas av resebiljetten och kvitton på tilläggskostnader som händelsen eventuellt har medfört och av eventuella andra handlingar.

Närmare uppgifter om passagerarnas rättigheter finns på www.trafi.fi.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »