13 Synskadekort

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

13 Synskadekort

Synskadekortets uppgift är att bestyrka innehavarens synskada. En synskadad vars invaliditetsgrad på grund av synskadan är minst 50 % kan få ett synskadekort. Invaliditetsgraden måste bestyrkas med ett läkarintyg. Synskadekortet beviljas när man blir medlem i någon synskadeförening. Den som inte vill bli medlem i en förening kan kontakta Synskadades förbunds medlemsservice eller Förbundet Finlands Svenska Synskadades rehabiliteringsrådgivare.

I synskadekortet antecknas innehavarens namn, födelsedatum, invaliditetsgraden till följd av synskadan och skadeklassen. Synskadekorten utfärdas av Synskadades förbund och de är avgiftsfria.

Med Synskadekortet kan man få rabatter bland annat i kollektivtrafiken, på teatrar, museer och kommunala idrottsanläggningar. Rabatterna är förmåner som serviceproducenten tillhandahåller och praxis varierar beroende på producent. Närmare information om Synskadekortet ger Synskadades förbund, tfn 09 3960 4656 ti–to kl. 9–15 eller FSS rehabiliteringsrådgivare, kanslinummer 09-6962 300.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »