17 FSS distriktsföreningar

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

17 FSS distriktsföreningar

Inom Förbundet Finlands Svenska Synskadade finns sju dist­riktsföreningar. Då man uppfyller WHO:s kriterier för synskada kan man bli ordinariemedlem i en förening. Ansökan om medlemskap görs skriftligt och ett läkarintyg ska bifogas ansökan. En person som inte har synskada kan bli stödjande medlem i en förening.

Föreningarnas uppgift är att verka som lokala intresseor­ga­nisationer och sakkunniga i frågor som hänför sig till syn­­skadade personer. Föreningarna har hobby- och rek­rea­­tionsverksamhet och serviceutbudet va­rierar inom de olika föreningarna. Ytterligare upplysningar om verk­sam­heten får du på www.fss.fi/sv/distriktsforeningar.

Kontaktuppgifter till distriktsföreningarna:

Norra Österbottens Svenska Synskadade
Verksamhetscentret Fyren
Otto Malmsgatan 9 A 21, 68600 Jakobstad
Tfn 06-723 4880
E-post: noss@multi.fi

Svenska Synskadade i Mellersta Nyland
Verksamhetscentret Hörnan
Parisgränden 2 A 3, 00560 Helsingfors
Tfn 0400-269553
E-post: kansliet@ssmn.fi

Svenska Synskadade i Västnyland
Verksamhetscentret Lyan
Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs
Tfn 019-246 1637
E-post: ssvn@brev.fi

Svenska Synskadade i Östnyland
Verksamhetscentret Kajutan
Ågatan 33 E 1, 06100 Borgå
Tfn 019-58 11 15
E-post: distrikt.kajutan@gmail.com

Vasa Svenska Synskadade
Verksamhetscentret Lyktan
Skolhusgatan 40 C 1-2, 65100 Vasa
Tfn 045-321 3320
E-post: vasasynskadade@gmail.com

Åbolands Synskadade
Verksamhetscentret Sydvästen
Eriksgatan 5 A 9, 20100 Åbo
Tfn 0400-151 322
E-post: synskadade@gmail.com

Ålands Synskadade
Verksamhetscentret Ankaret
Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn
Tfn 018-19 670 (+358-18-19670)
E-post: aland.syn@aland.net

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »