18 Centralsjukhusens rehabiliteringshandledare

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

18 Centralsjukhusens rehabiliteringshandledare

Rehabiliteringshandledarna vid centralsjukhusen stöder och handleder synskadade i deras rehabilitering och att klara av vardagliga rutiner. Rehabiliteringshandledarna informerar om bl.a. hjälpmedel, rehabilitering och övriga tjänster. Kontakt med centralsjukhusens rehabiliteringshandledare och socialarbetare får du via respektive sjukhus telefonväxel, se kontaktuppgifterna nedan.

Carea - Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen

Kotkavägen 41, 48210 Kotka

Tfn 05 22 051, fax 05 220 5909

www.carea.fi

kirjaamo@carea.fi/se

 

Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt

PB 52, 20521 Åbo

Tfn 02 313 0000

www.vsshp.fi/sv

kirjaamo@tyks.fi

 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

HUCS

PB 100, 00029 HNS

Tfn 09 4711, fax 09 471 75600

www.hus.fi/sv

keskuskirjaamo@hus.fi

Jorvs sjukhus

Åbovägen 150, 02740 Esbo

Tfn 09 4711

www.hus.fi/sv

keskuskirjaamo@hus.fi

 

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Kajaanintie 50, 90220 Uleåborg

Tfn 08 3152011, fax 08 315 3106

www.ppshp.fi

kirjaamo@ppshp.fi

 

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Tfn 06 4154111, fax 06 415 4351

http://www.epshp.fi/sv

kirjaamo@epshp.fi

 

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa

Tfn 06 323 1111

www.vaasankeskussairaala.fi/sv

kirjaamo@vshp.fi

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Tfn 06 826 4111, fax 06 826 4650

www.soite.fi

kirjaamo@soite.fi

 

Ålands hälso- och sjukvård

PB 1091, 22100 Mariehamn

Tfn 018 5355, fax 018 538 661

www.ahs.ax

info@ahs.ax

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »