19 FPA:s svenska servicenummer

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

19 FPA:s svenska servicenummer

(må–fre kl. 8–17)

Arbetslöshetsstöd 020 692 230
Barnfamiljer 020 692 226
Bostadsbidrag 020 692 221
Efterlevandepensioner 020 692 228
Flytta till/från Finland 020 634 0300
FPA-kort/EU-sjukvårdskortet 020 692 223
Handikappbidrag 020 692 231
Pensionsärenden 020 692 222
Rehabilitering 020 692 225
Sjukdom 020 692 224
Studerande 020 692 229
Utkomststöd 020 692 227
Värnpliktig 020 692 220

Indrivningsärenden 020 634 4940 (må–fre kl. 9–16)

Kunder med sekretessmarkering (spärrmarkering) 020 635 3500 (må–fre kl. 9–16)

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »