Vita Käppens dag 15.10.2013

Den 15 oktober firas Vita käppens dag, en dag som uppmärksammas över hela världen. Syftet är att ha fokus på synskadades säkerhet i trafikmiljön. Den vita käppen är det främsta och äldsta hjälpmedlet för synskadade att röra sig självständigt. Den används för att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe, ta reda på var en trappa börjar och slutar och för att undvika hinder. Samtidigt fungerar käppen som ett varningsmärke för såväl bilister som cyklister och fotgängare.

Pressmeddelande

Internationella Vita käppens dag 15.10.2013

Gammalt hjälpmedel möter nytt

Den 15 oktober firas Vita käppens dag, en dag som uppmärksammas över hela världen. Syftet är att ha fokus på synskadades säkerhet i trafikmiljön. Den vita käppen är det främsta och äldsta hjälpmedlet för synskadade att röra sig självständigt. Den används för att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe, ta reda på var en trappa börjar och slutar och för att undvika hinder. Samtidigt fungerar käppen som ett varningsmärke för såväl bilister som cyklister och fotgängare

Den vita käppen berättar dock inte vad som finns runt omkring dig. Vilken gata går jag på, vilken är den populäraste restaurangen inom 300 meter, var finns närmaste bibliotek osv.? Det gör däremot den finländska applikationen Blindsquare för Iphone. Programmet är utvecklat specifikt för synskadade och använder sig av information från Foursquare och utnyttjar telefonens GPS och kompass för att i realtid ge synskadade den information som behövs för att ta sig fram i obekanta miljöer. Information som tidigare varit omöjlig för synskadade att ta del av finns nu tillgänglig.

Ingenting kan ersätta den vita käppen som hjälpmedel, men genom att kombinera ett gammalt hjälpmedel med ett nytt blir världen mycket mer öppen och tillgänglig än tidigare för synskadade.

Mera information:

Sune Huldin, IT-ansvarig, (09) 6962 3015, sune.huldin@fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi.