Projektverksamhet

FSS har inlett ett fyraårigt projekt med fokus på barn och unga.

Ung pojke bygger med lego.

Från och med 1.1.2021 har FSS inlett ett projekt för att understöda välfärd och utbildning hos svenskspråkiga barn med synnedsättning. Projektet har fått namnet Synligan. Läs mer om projektet här.

Projektet stöds med medel från Elli Maria och Anna Sofia Ruuths fond. Med fonden kan FSS starta ett fyraårigt projekt med tanken att fördjupa och bredda ytterligare det arbete FSS redan påbörjat för barn och unga (under 18 år) med synnedsättning.

Vi önskar etablera meningsfull och ändamålsenlig verksamhet samt stöda utbildning och välfärd. Vi vill skapa mötesplatser, erbjuda stöd och information för barn, unga och deras familjer.

Rehabiliteringsrådgivarna Tina Hultgren och Stina Nygård är projektansvariga tillsammans med rehabiliteringschefen Johanna Meriläinen. Vi jobbar med projektet måndagar.

Medlemmar och samarbetspartners får gärna vara i kontakt med rehabiliteringsrådgivarna tina.hultgren@fss.fi, tfn 050-561 2951 eller stina.nygard@fss.fi, tfn 050-595 4377 för mer information om projektet.

Du kan läsa mer om barn och unga med synnedsättning och ladda ner FSS barnbroschyr på sidan leva med synnedsättning - barn och unga.

Animerad maskot för projektet Synligan. En figur med glasögon och förstoringsglas.