Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo.

Föreningen grundades år 1989 och är medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Det är att märka att föreningens ordinarie = synskadade medlemmar är medlemmar såväl i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland rf som i Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

Verksamhet

Föreningens verksamhet går dels ut på att informera och påverka myndigheter och beslutsfattare för att synskadade personer skall få med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden. En annan huvudinriktning i verksamheten är att ordna meningsfull fritidsverksamhet för medlemmarna såsom kurser, studiecirklar, hobbyverksamhet, medlemsträffar, läger och resor. Se Händelsekalendern.

Personal

Från år 1992 har föreningen anställt en diskriktssekreterare som bistår styrelsen med olika uppgifter. Övriga uppdrag sköts av förtroendevalda. Distriktssekreteraren har telefonnummer 0400 269553, e-postadressen är kansliet@ssmn.fi.

Hur bli medlem?

Personer som bor i ovannämnda kommuner och som är blinda eller synsvaga med så nedsatt syn att det är svårt att läsa, orientera sig eller överhuvudtaget svårt med den dagliga livsföringen kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap söks genom att man kontaktar förbundets rehabiliteringsrådgivare för Nyland, som utreder synskadan och hjälper till med att fylla i ansökan. Ansökan om medlemsskap behandlas sedan av föreningens styrelse. Märk att ansökan om medlemsskap automatiskt går vidare till Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Man behöver således inte separat ansöka om medlemsskap i förbundet. Synskadade betalar ingen medlemsavgift.

Telefonnummer till rehabiliteringsrådgivare för Nyland: 09-6962 3018

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. Ansökan riktas då direkt till styrelsen. Medlemsavgiften är 15 euro för stödjande medlemmar. Man blir inte automatiskt stödjande medlem i förbundet.

Kontaktpersoner

Föreningen har så kallade kontaktpersoner vars uppgift är att informera om föreningen och fungera som kontaktlänk mellan föreningen och medlemmarna. En viktig uppgift är också att kontakta nya medlemmar i föreningen för att informera om verksamheten. Du får kontakt med dessa personer via distriktssekreteraren.

Information

Informationen till medlemmarna sköts i huvudsak genom förbundets taltidning Medlemsbandet eller i tidningen Finlands Synskadade som utges i storstil, punktskrift, på cd och dessutom här på webben! Du behöver inte känna dig ensam. Kontakta oss så kan vi diskutera! Vi finns även på Facebook, gilla oss!

 

Kansliet

Parisgränden 2 A 3
00560 Helsingfors
kansliet@ssmn.fi
0400269553
Kansliet är öppet må-ons 10.00 – 13.00

Styrelsen 2017

Sune Huldin
ordförande
+358(0)405668792
huldin.sune@gmail.com

Monica Andersson
viceordförande
+358 452743580
monica.ma.andersson@gmail.com

John Campbell
ledamot
+358503222400
john.we.campbell@gmail.com
Punktskriftläsare

Kenneth Ekholm
ledamot
+358 400 501 903
kenneth@ekholm.fi

Gun-Maj Silander
ledamot
050 5240717

Camilla Hellstedt
ledamot
0505752476
camilla.hellstedt@gmail.com

Distriktssekreteraren för Mellis

Ulla Jensen
0400 269 553
kansliet@ssmn.fi
Distriktssekreteraren är anträffbar måndag till onsdag 10.00-13.00. Välkommen att bekanta dig med vår verksamhet.