Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Gula tulpaner

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2015-16 hade föreningen 91 ordinarie och 60 stödjande medlemmar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att fungera som en intresse- och kontaktförening för våra medlemmar.

Taltidning

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivareTina Hultgren, telefon 050 561 2951 e-post tina.hultgren(at)fss.fi). För teknisk hjälp, kontakta taltidningsstödperson Fredrik Lundin, telefon 045 113 4082. fredrik.lundin(at)fss.fi.

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
019-246 1637
Sekr. Börje Broberg e-post: ssvn@brev.fi

Styrelsen 2018

Göran Sjöstedt
ordförande
040- 502 8124
goran.sjostedt@hus.fi

Birgitta Nordström
viceordförande
044-336 8060
birgitta.nordstrom@brev.fi

Niklas Wikström
styrelseledamot
0400-477 899
wikstrmniklas@gmail.com

Jan-Peter Sjöholm
styrelseledamot
050-574 3435
jan-peter.sjoholm@2me.fi

Gungärd Sandberg
styrelseledamot
040-963 9154

Christel Eriksson
styrelseledamot
040-745 1933
christel.h.eriksson@gmail.com

Tea Tanner
styrelseledamot
050 526 8882
tea.tanner@gmail.com

Börje Broberg
Sekreterare
044 5410 679
ssvn@brev.fi

Ansvarspersoner:

Britt-May Klingenberg
kassör
0400-516 409
bitte@hanbok.eu

Tina Hultgren
rehabiliteringsrådgivare i förbundets, FSS's, tjänst
050-561 2951
tina.hultgren@fss.fi

IT-stöd

Cristian Söderberg
IT-ansvarig
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi