Taltidningar

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Äldre man som har hörlurar och lyssnar glatt och intresserat

Trots att man har fått dålig syn kan man fortsätta att ta del av dagstidningen. Alla finlandssvenska dagstidningar utkommer också som taltidningar. Tack vare internet får man via Synskadades förbunds nationella system tillgång till taltidningen samma dag som papperstidningen kommer ut.

Alla dagstidningar övergick 2014 till att använda talsyntes istället för att vara inlästa. Detta gör att man som prenumerant kan ta del av mer redaktionellt material till skillnad från tidigare då man hade tillgång till ungefär en tredjedel av tidningen. 

Talsyntesen heter Samuel och är en finlandssvensk talsyntes. Klicka här för att provlyssna på Samuel. (mp3)

Lyssningsanslutningen

För att lyssna på en dagstidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50% har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssningsanslutningen. 

Lyssningsanslutningen är en begränsad anslutning som enbart går att använda till att lyssna på taltidningar. Det går till exempel inte att surfa på internet eller att läsa e-post med den. 

Rättigheten till Lyssningsanslutningen kontrolleras vid beställningen av en taltidning som görs via FSS rehabiliteringsrådgivare. Se nedan för närmare kontaktuppgifter.

Dagstidningar

Östnyland

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli

ann-catrin.tylli@fss.fi

040-511 3345

2 ggr/vecka: ti & fr

Pris: 25 euro

 

Österbottens Taltidning

FSS rehabiliteringsrådgivare Peter Koskinen

peter.koskinen@fss.fi

050-471 2763

6 ggr/vecka: ti-sö

Pris: 70 euro

 

Ålandstidningen

FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård

stina.nygard@fss.fi

050-595 4377

6 ggr/vecka: må-lö

Pris: Ordinarie medlemmar 75€/år. Stödjande medlemmar 120 €/år. Prenumerationen räknas för kalenderår (1.1-31.12). Vid avbruten prenumeration betalas inget tillbaka.

 

Åbo Underrättelser

FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård

stina.nygard@fss.fi

050-595 4377

5 ggr/vecka: ti-lö

Pris: 60 euro

 

Västra Nyland

FSS rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren

tina.hultgren@fss.fi

050-561 2951

2 ggr/vecka: ti & fr

Pris: 25 euro

 

Vasabladet

FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman

ulla-britt.ingman@fss.fi

050-561 2950

6 ggr/vecka: ti-sö

Pris: 70 euro

 

Syd-Österbotten

FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman

ulla-britt.ingman@fss.fi

050-561 2950

3 ggr/vecka: ti, to & lö

Pris: 30 euro

 

Hufvudstadsbladet

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli

ann-catrin.tylli@fss.fi

040-511 3345

7 ggr/vecka

Pris: 130 euro

 

Kyrkpressen

Fontana Media

Kontakta din lokala rehabiliteringsrådgivare för prenumeration

09-6962 300

Ca. varannan vecka

Gratis

 

Övriga tidningar

Vi hörs

Svenska Hörselförbundet

Läses in av FSS

09-6962 300

4 ggr/år

5 euro

 

Helsinki-tidningen

Helsingfors stad

Läses in av FSS

09-6962 300

4 ggr/år

Gratis

 

God Tid

Svenska Pensionärsförbundet

Läses in av FSS

09-6962 300

10 ggr/år

10 euro

 

FSS egna tidningar

Synvinkel

Synvinkel

09-6962 300

8 gånger per år

Gratis

 

Medlemsbandet

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

09-6962 300

Medlemstidningen för FSS ordinarie medlemmar utkommer varannan vecka, utom under sommarmånaderna och när helg infaller.

Gratis