Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.fss.fi och har upprättats / uppdaterats 07.09.2020.

Vi har själva och med hjälp av en testgrupp granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll:

3. Webbplatsen uppfyller inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Videoklipp utan textning.

”Kalaset” -videon på webbplatsen är utan textning. Videon är publicerad år 2017 d.v.s. före den 23.9.2020.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)

 

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Per e-post:
andreas.hoglund@fss.fi

Telefon:
050 462 6283

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000