Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

 

NÖSS är en medlemsförening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen ca 330 medlemmar, varav ca 60 procent är synskadade och 40 procent är stödjande medlemmar. 

Vill du bli medlem?

Är du synskadad och vill bli medlem kan du kontakta FSS:s rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612 950, e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi (Nykarlebyområdet) eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763, e-post: peter.koskinen@fss.fi. För att bli medlem ska man ha en synskada på 50% eller en synskärpa som är lika med, eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem

Vem som helst kan bli stödjande medlem. Om du fyllt 16 år och vill understöda vår verksamhet kan du bli stödjande medlem. Kontakta Ann-Sofie Grankulla, tfn 050-3795 658 eller noss@multi.fi. Ansökan om medlemskap går till föreningens styrelse, som besluter om beviljandet av medlemskap.Stödjande medlemmar betalar en medlemsavgift à 20,- € per kalenderår. Som stödjande medlem kan du aktivt delta som ledsagare/ hjälpare vid träffar, möten, läger, resor, motionsevenemang m.m. Du får också kostnadsfritt hem i brevlådan förbundets tidning Synvinkeln, som utkommer i storstil 8 gånger per år. 

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland de synskadade samt att informera om synskadades situation och behov. Målsättningen i vår verksamhet är att stöda och uppmuntra våra synskadade medlemmar genom olika aktiviteter till ett självständigt och meningsfullt liv trots synnedsättningen.

Föreningen ordnar:

  • träffar och föreläsningar
  • kurser och studiecirklar
  • resor / läger både i hemlandet och utomlands
  • under Blindveckan i november har NÖSS inbjudit till olika evenemang i mörker, som t.ex. café, upplevelsevandring med konstutställning och teater, för att uppmärksamma omgivningen på de problem som en synskada medför
  • tillhandahåller minnesadresser (fyra olika motiv) à 10,- € och gratulationskort à 2,50 €, som kan köpas från "Fyren"

Taltidningar

FSS ger ut Österbottens Tidning som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn. 050-5612 950 eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Markus Känsälä, tfn. 0400-555 704, 045-194 215

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att en person med synnedsättning ges möjlighet till ett aktivt, meningsfullt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, FPA, kommunerna och Folkhälsans förbund ordnas anpassningskurser med olika teman för alla åldersgrupper samt hjälpmedelsförmedling.

FSS:s erfarenhetstalare och NÖSS:s informatörer är synskadade personer som besöker t.ex. skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade, speciellt för nysynskadade.

Kondoleanser och gratulationer

Föreningen tillhandahåller även kondoleansadresser och gratulationskort.

Minnesadresser kostar 10 €/st

Gratulationskort kostar 2,50 €/st

Mera information om verksamheten i medlemsbandet och föreningsspalten i Österbottens Tidning på lördagar.

Välkomna med i verksamheten!

 

Verksamhetscentret Fyren

Otto Malmsgatan 9 A 21
68600 Jakobstad
noss@multi.fi
06-723 48 80
050-3795 658 Ann-Sofie Grankulla, verksamhetsledare

Styrelsen

Bengt Ahlvik
ordförande
0500-778 694
bengt.ahlvik@gmail.com

Hans Esberg
viceordförande
050-533 7230
hansesberg@hotmail.com

Maj-Len Ahlstedt
ledamot
050-5633 433
pehr.maj-len@hotmail.fi

Berndt Berglund
ledamot
044-320 3699
berglundberndt@hotmail.com

Leif Nybohm
ledamot
050-300 1025
leif.nybohm@multi.fi

Maja Renvall-Höglund
ledamot
0400-707 040
maja.renvall@multi.fi

Seppo Sjö
ledamot
06-7889 850, 050-5239 539
seppo.sjo@multi.fi

Mikaela Smeds
ledamot
040-9601 370
micksmeds@gmail.com

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Grankulla
verksamhetsledare
06-7234 880, 050-3795 658
noss@multi.fi
Ann-Sofie är verksamhetsledare i föreningen och finns på "Fyren" måndag - torsdag kl. 9 - 14.

Peter Koskinen
FSS:s rehabiliteringsrådgivare
050-471 2763
peter.koskinen@fss.fi
Ansvarsområde: Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Karleby och Kronoby

Ulla-Britt Ingman
FSS:s rehabiliteringsrådgivare
050-561 2950
ulla-britt.ingman@fss.fi
Ansvarsområde: Nykarleby

Cristian Söderberg
FSS:s IT-ansvarsperson
050-462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Markus Känsälä
FSS:s taltidningsstödperson
0400-555 704, 045-194 215
markus.kansala@gmail.com

Bengt Ahlvik
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Hans Esberg
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Ann-Britt Mattbäck
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Maja Renvall-Höglund
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Föreningens informatörer

Per Ole Ekstrand
informatör
0400-561 797